TEXTILES & EMBROIDERIES
ID: L037       price: $280        Period: -        Size: 2'1''x2'6''        Type: Vintage textile